Postanowienia ogólne


Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest firma INB Michał Janiszek (w skrócie INB), Łopatki 92, 24-160 Wąwolnica, Regon 061392403, NIP 7162769390, woj. lubelskie. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

INB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do INB obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://inbmarketing.pl/politykaprywatnosci.html.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: INB nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do INB oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez INB.

Dane Osobowe


W czasie korzystania z serwisów nalezacych do INB możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism


Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do INB wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej INB. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala INB zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów


Zamawianie usług i produktów oferowanych przez INB wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności internetowych obsługe klienta przejmuje operator płatności – transferuj.pl lub PayPal – w zależności od tego jakiego operatora płatności wybierze klient. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatorów płatności znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane odpowiednimi technologiami gwarantującymi bezpieczne przeprowadzanie transakcji.

Niezapowiedziane Wiadomości


INB zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości INB rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została zaakceptowana przez klientów INB.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do INB.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe


Dane osobowe podane na serwisach należących do INB przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. INB nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze


Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do INB i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez INB nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)


Niektóre obszary serwisów należących do INB mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

INB zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi cookies w słowniku pojęć informatycznych.

Partnerzy


Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do INB.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: poczta@michaljaniszek.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności


Stworzyliśmy INB, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w e-biznesie. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w INB moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

INB oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Stworzyliśmy INB aby pomóc Ci znaleźć drogę do osiągnięcia sukcesu w e-biznesie. To czy go osiągniesz zależy wyłącznie od Ciebie.